Opis projektu

Plus Gotówka S.A. realizuje projekt pt. Zakup i wdrożenie dedykowanego systemu wspierającego proces udzielania pożyczek oraz związane z nim procesy restrukturyzacji i windykacji wierzytelności w firmie świadczącej usługi finansowe, współfinansowany ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Oś Priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej. 

Okres realizacji projektu: V. 2019 – III. 2020 

Głównym celem projektu jest zakup oraz wdrożenie systemu informatycznego wspierającego proces udzielania pożyczek oraz związane z nim procesy restrukturyzacji i windykacji wierzytelności. System zoptymalizuje oraz zautomatyzuje w znacznym stopniu procesy wspierających nasz główny proces biznesowy. System zostanie wykorzystany w relacjach pomiędzy naszymi pracownikami, a przedsiębiorstwem, przy czym część funkcjonalności Systemu zostanie udostępnionych również naszym klientom. W efekcie, realizacja projektu przyczyni się również do digitalizacji treści, jak również wzrostu kompetencji cyfrowych pracowników.

Kontakt

Zadzwoń na naszą infolinię

województwo śląskie
LUB

Wypełnij formularz kontaktowy

w niedługim czasie skontaktuje się z tobą nasz konsultant.

PLUS GOTÓWKA S.A.
ul. Mikołowska 7, 44-100 Gliwice

Sąd Rejonowy w Gliwicach, KRS 0000563538
NIP 6312657658, REGON 361804948
Kapitał zakładowy 1 000 000 PLN 

w całości wpłacony.

Aleksandra Jezusek
Kierownik ds. Zewnętrznej Sieci Sprzedaży
+ 48 661 370 370

Andrzej Zajączkowski
Kierownik Regionalny (woj. śląskie)
+48 669 570 570

Anna Zarębska-Paszkiewicz
Kierownik Regionalny (woj.łódzkie)
+48 665 370 370

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 558,15%. Podstawą jej wyliczenia jest reprezentatywny przykład dla pożyczek spłacanych w jednej racie: całkowita kwota pożyczki 1500 zł, pożyczka udzielana na okres 30 dni, odsetki umowne 9,86 zł, opłata tytułem prowizji wynosi 232,40 zł, całkowity koszt pożyczki wynosi 242,26 zł. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej zdolności kredytowej wnioskującego.

PLUS GOTÓWKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach przy ul. Mikołowskiej 7, RPK 003544 informuje, iż jako pośrednik kredytowy współpracuje z: Alior Bank SA, Getin Noble Bank SA, Nest Bank S.A., TF Bank AB, Ferratum Bank p.l.c, BZ WBK SA, Deutsche Bank Polska SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Aasa Polska SA, Axcess Financial Poland Sp. z o.o., Euroloan Consumer Finance Sp. z o.o., InCredit Sp. z o.o., NetCredit Sp. z o.o., IPF Polska Sp. z o.o., Provident Polska SA, SuperGrosz Sp. z o.o., TAKTO Finanse Sp. z o.o., SMS Kredyt Sp. z o.o., Vivus Finance Sp. z o.o., Zaplo Sp. z o.o., Rapida Sp. z o.o., CreditStar Sp.z o.o., Fundusz Mikro Sp. z o.o. oraz Pragma Faktoring S.A,Vippo Sp. z o.o, InBank SA i otrzymuje od w/w pożyczkodawców wynagrodzenie. W ramach współpracy jest umocowana do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem i zawieraniem umów o dany produkt finansowy (umów pożyczki/kredytu).